Eelam Market

Eelam Market

Bruchstrasse 33
6003 Luzern
0412421136

Contact Details

Address:
Bruchstrasse 33
6003 Luzern
Telephone: 0412421136
Mobile No: 0762061134
Share:

Map

Description

Luzern நகாில் ஈழம் அங்காடி நிறுவனம் 2015 ஆம்ஆண்டுஆரம்பிப்பதில் மகிழ்வடைகின்றோம். உறவுகளுக்கு ஆசிய உணவுப் பொருட்களை நோிடையாக இறக்குமதி செய்து மலிவாகவும் தரம்மிக்கவையாகவும் வழங்குகின்றோம்.மொத்தமாகவும் சி்ல்லறையாகவும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
மக்கள் நலனே எமது நேக்கம்.

If you want to know about this page Contact Us
Create Business Profile