Saarigam’s Live Music Groupe

Saarigam’s Live Music Groupe

Zurich
8001
077 908 86 00

Contact Details

Address:
Zurich
8001
Telephone: 077 908 86 00
Mobile No: 079 852 86 02
Share:

Map

Description

Saarigam’s Live Music Groupe & Sound Service
We do live music and Sound service for all your events.

பல வருடங்களுக்கு மேல் அனுபவம் உள்ள இசைக் கலைஞர்களைக் கொண்டு அமைக்கப் பெற்றது எமது இசை நிறுவனம். நவீன இசைக்கருவிகளுடன் உங்கள் வீடு வைபவங்களை சிறப்பிக்க தேர்ச்சி பெற்ற பாடகர்களுடன் உங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப அழியா கானங்கள் இடைக்கால பாடல்கள் என உங்களை மகிழ்விக்க காத்திருக்கிறோம்.
Mr. A.Mahinthan

If you want to know about this page Contact Us
Create Business Profile