Lucky World Decor

Lucky World Decor

Glattwiesenstrasse 39
8152 Opfikon
044 422 94 41

Contact Details

Address:
Glattwiesenstrasse 39
8152 Opfikon
Telephone: 044 422 94 41
Mobile No: 079 176 28 20
Share:

Map

Description

Swiss, Zurich நகரில் 15 வருடங்களுக்கும் மேலாக மக்களின் பேரபிமானம் பெற்ற எமது சேவை இன்றும் அனைவரினதும் கண்கள் வியக்கும் வகையில் புத்தம் புதிய பல வடிவங்களில் புதுப்பொலிவுடன் உங்கள் வீட்டு அனைத்து வைபங்களுக்கு ஏற்ற வண்ணம் Wedding Reception Cake, Birthday Cake & Rich Cake செய்து கொடுக்கப்படும்.